Activiteiten

Man van het Jaar

Dinsdag 18 februari 2020

Vrijdag 7 februari werd tijdens de Pronkzitting de Man/Vrouw van het jaar 2020 gepresenteerd. Dit jaar viel de eer Gérard Hendriks toe.
Uit de handen van voorzitter William v/d Heijden kreeg Gérard zijn oorkonde.

D’n Uutlaot, met een groot aantal Zeikmeiken en Zeikmeikerinnen bijeen
in de speciaal voor deze gelegenheid omgebouwde feesttempel
onder de scepter van de 63e Prins, Prins Bas en zijn adjudanten Bram en Nino,
roept uit tot Zeikmeik van het jaar 2020,

Gérard Hendriks

Zij doet dit om de volgende redenen
Omdat hij jarenlang de hoffotograaf van Carnavaslvereniging D’n Uutlaot is geweest.
Omdat hij meerdere keren het winnende lied van de liedjesavond van D’n Uutloat heeft geschreven.
Omdat hij als artiest met groot gevoel voor humor tijdens diverse pronkzittingen
menigeen aan het lachen heeft gekregen.
Omdat hij achter de schermen met allerlei hand- en spandiensten veel heeft
betekend voor de medemens.
Omdat hij als VVV informatiepunt de nieuwsgierige toerist altijd de juiste weg
heeft gewezen in ons mooie Brabantse land.
Omdat hij op zijn postagentschap belangrijke brieven voorleest
aan mensen die dit zelf niet kunnen.
Omdat hij in het verleden samen met zijn grote liefde Annemieke de zaak van zijn vader Piet
heeft overgenomen om er samen een gezellige en leuke kantoorboekhandel van te maken.
Omdat hij vanwege zijn passie voor tekst en beeld door zijn dochter Marloes
de lopende encyclopedie wordt genoemd.
Omdat hij het verenigingsleven in Sint Tunnis een warm hart toedraagt en zijn winkel
altijd beschikbaar heeft gesteld voor de kaartverkoop van concerten, evenementen
en dus ook voor de pronkzittingen van D’n Uutlaot.
Omdat hij als schrijver en maker van de oorkonde ‘Man / Vrouw van het jaar’
die jaarlijks door D’n Uutlaot wordt uitgereikt, deze nu zelf mag ontvangen
als blijk van waardering voor deze creatieve en professionele bijdrage.
Omdat hij ondanks al zijn activiteiten nog tijd over heeft voor
zijn hobby’s fotografie en schilderkunst.

Maar vooral ook omdat hij met zijn inspirerende persoonlijkheid
een karakteristiek voorbeeld is om uitgeroepen te worden
tot Zeikmeik van het jaar 2020.

Terug

Privacyverklaring